Til våre medlemmer!

Det er med stor beklagelse vi må informere om at vi ikke lenger har tilgang til treningsmulighet på Kalnes.

Bakgrunnen for dette er nye regler hvor Kalnes ikke lenger har mulighet til å tillate løshund på innmark. 

Samarbeidet med Kalnes har i alle år vært det beste, og vi har stor forståelse og respekt for avgjørelsen som nå er iverksatt. 

Det er god og positiv dialog mellom ØFK og skolens ledelse.

Vi ber og oppfordrer våre medlemmer om å respektere skolens vedtak.

Styret i ØFK arbeider med alternative treningstilbud. Vi håper vi snarlig kan informere om dette.

 

Styret

Leter du etter noe?

180x500-Stott-oss_med_din_Grasrotandel